tisdag 19 juli 2011

Svenska Smultronställen /Swedish favorite places


Konungariket Sverige har många slott och herresäten...ett av dem besökte vi ...

The Kingdom of Sweden has got many Castles and Manors...we visited one of them...Läs mer om Nynäs Slott här.... Godset Nynäs finns omnämnt i ett brev från 1328...Johan August Gripenstedt, Sveriges finansminister 1856-66, bodde bl.a. här med sin fru Eva, fem barn och 17 anställda. Han bodde mest i Stockholm medans frun skötte det praktiska på herrgården.

Read more about Nynäs Manor here...The Manor is mentioned in a letter from the year 1328...Johan August Gripenstedt, The Swedish minister of finance 1856-66 with his wife Eva, 5 children and 17 employees, was one of other prominent familes who lived here. He lived moslty in Stockholm while his wife took care of the practical things on the Manor.Info...På Nynäs finns bl.a en rehabiliterings trädgård...

On Nynäs Manor there is a garden for rehabilitation purposes...det finns en helande kraft, vet jag...

there is a healing power, I know....i all form av trädgårdsarbete...

in any form of gardening...jag menar...se bara på mig som blir helt LYRISK över detta Orangerie!...

I mean...just look at me, I become completely EUFORIC over this Orangerie!...här gäller det att muta man och barn med pengar till glass...så man fär dregla ifred i Orangeriets trädgårdsbutik!...

the strategy here is to bribe the DH and kids with money for ice creams...so I can drewl on my own in the garden shop of the Orangeri!...dreggel...

drewl...Pelargoner, pelargoner....

Geraniums, geraniums...fint pynt!...

lovely!...


Kolla fönstren!...

Check out the windows!...Nicey!...Den på en vägg hemma!...

That...on my wall at home!...vill ha!...

want!...På Godset finns också en smedja där en glasblåsare jobbar under sommaren...

On the Manor there is also a smithy where a glassartis is working this summer...I en av de "små" ladugårdarna finns en fantastisk utställning om "Ätas och Älskas". Intressant om husdjur kontra djur för mat...dessutom gratis inträde!...

In one of the "small" barns there is an exhibition called "Eaten and Loved". Intresting about pets contra animals for food...free entrance!...hursomhelst...detta ställe är helt fantastiskt...

anyway...this place is awsome...älskas av hela familjen...så om du har möjlighet, besök Nynäs Slott!...

and loved by the whole family...so if you have the chance, please visit Nynäs Slott!...


Det var allt för idag! På återseende!

That was all for today! I'll se you later!


1 kommentar:

Deborah Adams,Long Beach, California. sa...

There is something SO beautiful, peaceful and grounding about a greenhouse. What a lovely place!
I must come visit Sweden someday. Thank you SO much for sharing!

~ Deb