måndag 20 september 2010

Dagen efter / The day after


Dagen efter valet. Baksmälla?...Jo det kan man säga!...

The day after...the election. Hangover?...understatement!...


en högerregering utan egen majoritet...som har att välja på ....

a right wing minority government ...which has these options......samregera med SD...huu vad det blåser kalla högervindar!...brrrr!

....cooperate with "Sverige demokraterna", a foreign hostile party with nazi sympathies...cold winds are blowing in from the right!... uhhh!...eller övertala Miljöpartiet att lägga sig platt som stödparti åt moderaterna!...

...or persuade The environmental party "Miljöpartiet" to lay itself flat on the floor as a supportive party for the government!...

 

...första valmöjligheten otänkbar!...

...first option unthinkable.....andra alternativet... omöjligt!

...second option...impossible!Så...läget är ytterst osäkert!...

So the situation is utterly uncertain!...Tyvärr kommer vi nog se att självklarheter som LAS, sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring försämras i rask takt...

Unfortunately we are probably going to see some rapid changes in social security areas like LAS (the right to your employment),healtcare and unemployment insurances..to the worse..in an increasingly speed...skolor och sjukvård säljs ut allt för att "vinsten " skall hamna i någon enskilds ficka istället för att komma alla oss skattebetalare till godo...

Schools and hospitals are going to be sold to private owners, so that the "profit" can end up in a few private pockets instead of gaining all of us taxpayers......Inga lysande utsikter med andra ord!...med denna regering får inte alla sitta i båten...

...Not a bright scenario!...with this government not everyone gets a place in the boat...Plötsligt blev det höst och kallt!...

Suddenly it became autumn and cold!...


Jag tycker vi ska kämpa och visa att vi inte tolererar främlingsfientlighet eller ultrahöger politik! Vi gillar Olika! Jag önskar dig en bra dag trots allt! Vi ses!

I think we schould stand up against hostilities towards our immigrants and ultra right winds in politics! . We like differences! I wish you all a lovely day after all! I´ll see ya!

All photos by Liisa. Picturing "Haganäs" in our village.

1 kommentar:

Sea Angels sa...

Hi Liisa sounds like your politics are right up the river without a paddle...oh just like ours!....thank goodness we have our blogs
Hugs Lynn ....got snow yet ?