söndag 17 juni 2012

Mindfulness in Nature


Vi lever i en värld som snurrar allt fortare...Vårt levnadssätt, alla tekniska revolutioner gör att vi separerar oss själva från vårt ursprung...

We live in a world that spinns faster every minute...Our way of life , the technical revolutions make us separate from ourselves and our heritage...Men vi är inte separerade från det övriga livet på vår planet, vi är en del av det hela...något som vi allt mer glömmer...

But we are not separate from the rest of the living beings on our planet, we are a part of the whole...something we are forgetting...Vi glömmer att använda alla våra sinnen fullt ut...medan vi går omkring allt mer digitaliserade och online...

We forget how to use all of our senses  as we walk around more and more digitalised and online...När tog du dig tid senast att bara vandra ut i naturen eller en park eller trädgård för att bara känna, se, lukta, smaka och  lyssna?...

When was the last time you took the time to just go out in Nature or a park oar a Garden to just Feel. See, Smell, Taste and Listen?...Känna dofterna från alla blommor, gräset, se allt sprudlande liv på marken, lyssna till humlesurr och fågelsång...

Feel the scents from all the flowers, the grass, see all busy life on the ground, listen to the buzzing bees and the birdsong...och framför allt...när var du ute i Naturen senast för att bara vara tyst och bara lyssna till din egen andning?...

and above all...when was the last time you went out in Nature just to be silent and listen to your own breath?...Alla levande organismer sittter som löven längst ute på grenen på Livets Träd...

All Living organisms sit like leaves at the tips of the branches of the Tree of Life... 


och därför är vi ett...Vi andas in vad Träden andas ut och Träden andas in vad vi andas ut...

and therefore we are one...We inhale what the trees exhale and the trees inhale what we exhale...Allt går i en cirkel...

Everything moves in circles....Ta dig tid att gå ut och bara känna dina fötter sjunka ner i jorden som om rötter skulle växa ut ner i jorden...känn hur jorden lever under dina fötter... Vi är Astronauter i Universum och vårt rymdskepp är vår Moder Jord...Och Hon Lever!...

Take your time to go out and just feel your feet connect with the earth, let your weight sink in to the earth and imagine roots growing out of the souls of your feet...feel how the earth is alive under your feet...We are Astronauts in Universe and Mother Earth is our Spaceship...She is alive..she is a living thing!...Jag är nu certifierad Naturguide efter en utbildning med Göran Gennvi och Naturakademin Learning Lab! Härligt! Första uppdraget blev att guida delegater på Tällberg Forum 2012... Mer om detta senare...Vi ses!

I'm now a certified Nature guide after being educated by Göran Gennvi at Naturakademin Learning Lab! Awsome! First assignment was to guide the delegates at Tällberg Forum 2012...More about that later...I'll see you!Inga kommentarer: