söndag 13 april 2008

Äventyr väntar! / Adventure awaits you!

Hej hå allesammans hör nu upp! Kom med på äventyr!
Yo ho haul together, Listen to this! Come along on an adventure!

Donna O´Brien på "The Ribboned Crown" bjuder in till en " Swashbuckler Soiree". För att fira hennes 100:e post skall den som vill vara med skapa något med pirat tema. Det kan vara vad som helst: en målning, docka, kollage, berättelse...m.m. Gå till hennes blogg (här!) , läs mera och registrera dig med en kommentar och sätt igång med skapandet! Den 3:e maj skall alla sammanstråla på denna soiré! Sedan drar Donna ett namn bland alla deltagare som kommer att få något skapat av henne! Hur kul som helst!

Donna O´Brien on " The Ribboned Crown" invites everybody to " A Swashbuckler Soiree". In order to celebrate her 100th post we are supposed to create something with a pirate theme. It can be anything: a paitning, doll, clay, collage, story...... Go to her blogg (here!) to read moore and registrate by leaving a comment. On the 3´rd of may everybody will gather for a party! Then Donna will draw a name of those participated to win something made by her! How fun this will be!

Å-hej allesammans
Hissa flaggan högt
Hej-å-hå vi är tjuvar
Aldrig skall vi dö.......

Yo ho haul together
hoist the colours high
Heave-ho Thieves and beggars
Never shall we die....Nu känner jag definitivt att jag måste gå på skattjakt!! Yes!!!

Now I feel a definitive need to go treasure hunting!! Yes!!!

1 kommentar:

BumbleVee sa...

I'll be there! bring some rum okay? ...must get that banner on my blog soon too.....