söndag 16 juni 2013

Global Livskraft / The Global Power of Life


Åh denna underbara dag...hela naturen fullkomligt exploderar i livskraft...

Oh this wonderful day...the entire nature explodes with the power of life...


Denna mängd av uttryck för livskraft...blommor, örter av alla de slag...

This enormous outburst and expressions of the power to grow, the power of life...flowers, herbs of all kinds..


Allt rymmer en inneboende kraft och energi...växa , frodas, utan fördömanden...duger jag?...det bara växer...

Everything contains the internal force and energy...grow...without judgement...am I good enough?...everything just grows...allt är vackert utan att jämföra sig med annat...det bara växer...för glädjen och lusten att kunna göra det...

The beauty is in everything without comparison to others...it just grows...for the sake of happiness and joy to do just that...


kanske bara för att vi , människor som djur, skall kunna njuta av all skönhet...

perhaps for just one reason. that we...humans as well as animals...can enjoy all the beauty...


känna ljumma vindar smeka huden, nästan överväldigas av alla ljuva dofter...det nästan värker i själen...så vackert är det!...

Feel the warm wind caressing your skin, the overwhelming sweet scents...the soul is almost aching...such beauty!...Livet vill leka!...

Life wants to play!...


speciellt för en hundvalp!...

especially a puppy!...


att vara en del av fantastiska samtal människor emellan  på Tällberg Forum...

to be a part of amazing discussions ,  man to man, at Tällberg Forum...


samtal om Globaliseringen , vad innebär det för oss människor?...

Discussions about Globalisation, what does that mean to us people?...


Gamla strukturer faller samman i allt snabbare takt...

old paradigms are falling...at an increasing speed...


kanske kan människans inneboende kraft att växa och frodas inte längre förtryckas...

perhaps the human inherent power to grow and thrive no longer can be opressed... 


kanske är det dags att inse att vi alla är ETT...det som händer DIG berör MIG...

perhaps it's time to realize that we are all ONE...what happens to YOU...affects ME...

kanske vi kommit till vägs ände , vi kan inte längre distansera oss från alla andra eller kontrollera andra, vi måste samarbeta...

perhaps we have come to the end of the road, we can no longer distance us from everyone else or contol others, we have to cooperate...


och inse allas värde, människor, djur, växter...det finns ingen planet B....

and realize the value of each and one of us...humans, animals, plants...there is no Planet B...


vägen ringlar sig hemåt från Gästabudet på Tällberg Forum och alla promineta gäster...tankarna svindlar...så mycket vi måste göra... Nästan hemma möts jag av ljudet av medryckande musik ...jag svänger in till Grinds Lada där det är Ladafest!...spelar gör Kolonien ett aldeles fantastiskt band! Texterna blir en summering av hela helgens samtal...

the winding road towards home from the feast at Tällberg Forum and all the prominent guests...the thoughts are swirling in my head...so much to be done...Almost at home I can hear the sound from catching musik...I stop at Grinds Barn..it's  the annual Music fest !...The band "Kolonien" is playing and they are fantastic! The lyrics form a summary over the conversations of the weekend...


Let's go! ..We are what we are!...Hey, hey reaching for the future...We have time enough to change it!

Låt oss växa och frodas! Vi ses!

Let us grow and thrive! I'll see you later!


Inga kommentarer: