torsdag 1 januari 2015

Nyårs löften! / New Years resolutions!Nyårslöften...eller kanske mera... intentioner! Jag har under ett par års tid upptäckt meditation....

New Years resolutions...or more accurately...intentions! I have discovered meditation over the past couple of years...


Här är definitivt ett ställe att meditera på! 
God fortsättning på det nya året , må vi meditera mera..och kan man börja med Yoga så vore det ju ännu bättre!

Here is definitely a place to meditate in!
Cheers to the new year filled with more meditations..and to begin with Yoga would be even better!