söndag 20 mars 2011

Reflektioner / Reflections


Jag har varit som paralyserad i över en vecka...det måste vara unikt i vår historia att så mycket elände händer på så kort tid...

I have been like paralyzed for over a week...it must be unique for modern history that so much misery happens during such short time...Jordbävnigar, tsunamis, kärnkraftsolycka, vulkanutbrott (Mina tankar går till det hårt drabbade Japan) ...och så nu...ett litet "lätt" krigsutbrott...på lite över en vecka...

Earthquakes, tsunamis, nuclear disaster, vulcano eruptions ( My thoughts go to the suffering people of Japan )...and now...a "tiny" little outbreak of war...in just about one week...Morgonpromenaden ger mig tid att reflektera...hämta kraft...
när man ser på denna vackra värld kan man inte tro att allt som händer är verklighet...

Todays morning walk gives me time to reflect...gather strength...
when I look at our beautiful world I just can't believe that what is happening is true...En tid av stora förändringar...en del säger världens ände...andra säger en förändring till ett högre medvetande...många ursprungsbefolkningar har profetior som talar om alla dessa händelser...vad ska man tro?...om inte annat så borde vi få oss en rejäl tankeställare om hur vi lever på denna planet...

A time of great changes...some say the end of the world...others talk of a change of the conciousness to a higher level...many native people have prophecies that talk about these events...what should one belive?... if nothing else ...we ought to get our eyes opened and reflect on how we live on this planet...Vi skövlar liv och resurser på vår jord...allt i mammons tjänst...våra samhällen bygger på tillväxt...till varje pris....men för vem egentligen?....i vems fickor hamnar vinsterna av denna tillväxt?...inte i majoriteten av vanliga människors fickor i alla fall...

We plunder life and resources of our planet...everything in the service of profit...our communities are based on growth...at any price...but for whom?...in whose pockets does the profit of this growth land?...not in the majorities of the common man anyway...borde inte ett lands framgång och "tillväxt" egentligen mätas i Lycka och Förnöjsamhet?...hur lyckliga och nöjda är ett lands innevånare egentligen?...smaka på den tanken ett tag....

shouldn't the success and "growth" of any country really be measured in Happiness and "Contentness"...how happy and content the people of this country actually are?...ponder that thought for a while..är det rätt att vissa enstaka länder, företag eller enstaka männsikor skall sko sig på resten av världen?...Om vi omfördelade resurserna så skulle de flesta på denna planet leva ganska bra...
visst...det kommer alltid att finnas naturliga ledare som jobbar hårt för sin sak...precis som det alltid kommer att finnas människor som inte drar sitt strå till stacken utan förväntar sig att bli serverade av andra...men de allra flesta av oss...där i mitten...tror jag, gör vårt bästa....

is it really right  for single countries, companies or single humans to profit on the rest of the world?...If we redistributes the resources...most people on this planet would have a decent life...
sure..there will always be natural leaders who work hard´...as well as people who don't do their share but expect to served by others...but the majority of us...in the middle...I belive do our best...


om vi tänker på saken så behöver väl Moder jord inte oss för sin överlevnad?...men vi behöver Moder Jord!
Jag kan faktiskt inte komma på en enda anledning till varför mänskligheten egentligen behövs på jorden!....det skulle möjligen vara en anledning...

If we think about it...Mother Earth does not need us for her survival...but we sure need Mother Eaarth for our survival!
I can actually not think of any reason to why humanity is needed on earth!...it could be of one possible reason...


Kynakulle B&B in our village for you to rent! Or mail me and I'll fix you some breakfast in my home..Hehe...


....Kärlek och Skönhet!...Om skapelsen som är så vacker inte hade någon som kunde uppskatta , beskriva och lovsjunga dess skönhet...vore det kanske tråkigt...

...Love and Beauty!...If the creation in all it's beauty didn't have anyone to appreciate, describe and worship it's beauty...it would be rather dull I suppose...

The house on the left is a newly built high energy sufficient house that only needs 2200kWh for the heating per year...that's aprox a hair dryer...for more information contact my husband at Arcsite 


....precis som med konstnärer och våra verk...visst är det en nödvändighet för mig att måla och skapa...men så otroligt mycket roligare när någon annan uppskattar mina verk!...

...just like us artists and our work...of course it's essential for me to paint and create...but so much more fun if someone else appreciates my work!...Så låt oss ta hand om vår jord och varandra...dela med oss av vårt överflöd till dem som inget har...sluta exploatera sönder Moder Jord för egen vinning....

So let us remember to take care of our earth and eachother...give of our abundance to those who have nothing...stop exploiting Mother Earth for our own profit...


Our heaven on earth...


Låt oss bli kloka och ansvarsfulla...

Let us become wise and responsible...Framför allt ...som Hopi Indianernas Äldste säger...till den bekymrade äldre VD'n för ett framgångsrikt företag som undrar vad han kan göra eftersom han alltid måste visa på vinst...annars förlorar han jobbet...

Den Äldste frågar:  Är du gift?...Ja
Har du barn?...Ja
Har du barnbarn?...Ja , fyra pojkar svarar VD'n
Den Äldste frågar: Säg mig, när slutar din roll som VD och när börjar din roll som Farfar?.......


Finally...as the Hopi Eldest leader says to the troubled CEO from a succesfull company who wonders what he can do when he always is expected to show return..otherwise he will loose his job...

The Eldest asks: Are you married?...Yes
Do you have children?...Yes
Do you have Grandchildren?...Yes I have four boys, says the CEO
The Eldest asks: Tell me, when do you stop being a CEO and start being a Grandfather?......


Det kom inget svar på den frågan...

Ha det bra, reflektera över allt det goda. Vi ses....


There was no reply on that question...

Enjoy life, reflect on all good things! I'll see you...
onsdag 2 mars 2011

På den andra sidan / On the other side


"On the other side" Acrylic painting on canvas 70x100cm by Liisa


På den andra sidan...är titeln på min senaste målning...

On the other side...is the title of my latest painting...På andra sidan om...Vintern, så lååång och kall...Förkylningar och magsjuka...tunga beslut...

On the other side of...The looong and cold Winter...Colds and stomach flues...heavy desicions...På andra sidan ...väntar Våren... Ljuset och Värmen...Glädjen ...

On the other side...awaits Spring... Light and Warmth...Joy...


Är vi där än?...

Are we there yet?...