söndag 15 januari 2012

The Light of My Heart- New PaintingMåla, måla...palett??...vad är det för något?...

Painting , painting...Palette??...what's that?...

"The Light of My Heart" Detail of Acrylic painting by Eva-Liisa K

Ny tavla, en beställning...färgerna känns sköna...jag är nöjd!..

New painting, a commission...the colors feel good...I'm pleased!...Titta!...från mitt studiofönster ser jag något jag ALDRIG har sett i vilt tillsånd här hemma! Det är inte rådjur ...Vad i hela...??..

Look!...from the window in my Studio I can see something I have NEVER seen (in the wild) here at home! It's not Roe Deers...What the F...??


Vid grannens fågelbord står den andra...helt brunsvart...Dovhjortar!!...

By the neighbours birdfeeder is the other one...brownish black...Fallow deers!!Dovhjort finns bara inte här uppe i Dalarna!...eller??...

Fallow deers, they don't live this far up in the north! ...or??...


Exklusivt besök må jag säga!...Tack!

Exquisite visit I must say!...Thank you!


"The Light of My Heart" Acrylic painting by Liisa

Vilken dag! Tavlan färdig... OCH... Dovhjortsbesök! Tackar tackar!

What a day! Finished the painting...AND...a exotic visit by Fallow Deers! Thank you Thank you!

Ha en underbar dag! Vi ses!

Have a Lovely day! I'll see you!


 

fredag 6 januari 2012

Varg på Isen / Wolf on the Ice


Trettondagen ...första skridskoturen denna vinter...

Twelfth Night....First skating occasion this winter...


minus 6 grader...Känns väldigt kallt!..

minus 6 degrees...feels very cold...


när vintern hittils varit så varm...

when the winter so far has been very mild...


annars uthärdar man ju både 20 och 30 grader kallt...

usually one can bear both minus 20 and 30 degrees ...


människan är anpassningsbar...såsom djuren....kan detta vara vargspår?...

Humans are adaptive...like the animals...Could these be tracks of Wolf?...


Foto :Bengt Edgren Lilla Ornäs

Vargar har varit synliga bara några kilometer från oss...

Wolfs have been sighted just a couple of kilometers from our house...ett som är säkert...nämner man ordet Varg....och folk blir som GALNA...

one thing is for sure...say the word Wolf...and people go CRAZY....


foto: Johan Lundahl

...fast statistiken säger att flest hundar blir bitna och dödade av andra hundar...och därefter av vildsvin som har ökat fantastiskt i antal...några få blir offer för varg...

despite the statistic facts...that most dogs are bitten and killed by other dogs...followed by Wild boars that have increased enormously in numbers...a few dogs are killed by wolfs...men att försöka med fakta går sällan med folk som är förblindade av hat...

trying with facts...seldom works with people that are blinded by hatred...V kan ju inte göra som the Amerikanska Jordbruksdepartementet USAD har gjort och fortfarande gör: "Projekt Bye Bye Blackbird" där de medvetet förgiftat miljontals fåglar för att "skydda jordbrukssektorn från skador och potentiella risk för människors hälsa" !??!....WTF!

We can't do like the US Departement of Agriculture "USAD" has done and still are doing: "Projekt Bye Bye Blackbird" where they poison and kill ,with purpose, millions of birds  beacuse"“We’re doing it to address, in this case, agricultural damage as well as the potential for human health and safety issues,”  !??!.... WTF!

Människan upphör aldrig att förvåna!
Ha en trevlig helg , vårda vår natur och vårt djurliv och må bra själv! Vi ses!

The Human race never ceizes to surprise us!
Have a lovely weekend, take care of the nature around you and feel good about it! I'll see you later!