lördag 26 november 2011

THRIVE-or-What on Earth will it take!Thrive betyder ungerfär Växa, Frodas eller Blomstra.
Vad i hela världen ska det behövas för att HELA mänskligheten skall blomstra, precis som det var tänkt?

Thrive-What on Earth will it take until ALL of humanity can thrive, just like it was meant to be?Se på ett frö som du planterar,det växer av egen inneboende kraft och vill bli så mycket det kan för att sedan blomma , gå i frö för att sedan bli ännu mer i ett väl balanserat ekosystem där allt hänger samman...

 Look at the tiny seed that you plant, it grows out of it's own internal power, just to be as much as it can be and bloom, create seeds that will be even more in a well balanced eco system where everything is connected....

 

Se sedan på vår värld som den ser ut i dag...1 % av världens befolkning äger de flesta tillgångar och rikedomar medan övriga 99% lever på resten...och den enda procenten gör vad som helst, och jag menar verkligen VAD som HELST för att bibehålla sin makt över alla sina tillgångar...

Look at the world today...1% of the earths population owns most of all riches and assets, the last 99% share what's left...that tiny percent will do ANYTHING to retain their power over all their riches...
Några få släktklaner sitter i toppen av makthierarkin och under dem kommer Bankerna, Företagen, SEN kommer Regeringarna....och längst ner i pyramiden sitter du och jag, helt i händerna på några få individer i toppen...

 A few families sit on the top of the power pyramid, under them comes the Banks, Companies...and THEN the Governments...and you and I sit at the very bottom of this pyramid, completely in the hands of some few individuals in the top...


Makteliten äger ALLA styrmedel från Banker och Finansmedel, Mediaföretagen, Energiföretagen, Livsmedelindustrin  till läkemedelsindustrin...

The Power Elite own ALL instruments of control, from Banks and finances, Media, Energycompanies, Foodcompanies to medicine companies...De är med all säkerhet inte så intresserade av att vi kan få tillgång till t.ex. FRI och REN ENERGI  (vilket har varit känt faktum sedan Nikola Teslas tid) eller enkla medel att läka sjukdomar... 

 They are surely not very interested in us having access to FREE AND CLEAN ENERGY (which have been known since the days of Nikola Tesla) or simple means to heal diseases...


Vi borde kanske lyfta blicken och se det hela i ett globalt perspektiv...

Perhaps we should lift our eyes to get a global view and perspective...Sedan urminnestider har alla beslut som tagits hos urfolken , övervägts i ett perspektiv av 7 generationer framåt, precis som de 7 generationers föregångare gjorde....

Since the beginning of time all descicions made by indigenious people in the world , have been considered in the perspective of the next coming 7 generations, just like the previous 7 generations did....Med tanke på att världen i dag i första hand styrs av ett 50-tal  multinationella storföretag ...samt regeringar....

Regarding the fact that the world today is ruled by approx 50 big multinational companies..and governments....kan man ju undra i vilket perspektiv deras beslut tas ...

makes you wonder in what kind of perspective their descicions are made....Förändring är möjlig...

Change is possible...men förändringen måste börja hos oss själva, vi måste se vår del i det stora hela...

but change must begin within ourselves, we must see our own part of the whole ...genom att hela oss själva, vårda och respektera våra relationer med våra nära och kära och vår närmiljö...

by healing ourselves, caring and respecting our relations with our nearest and dearest and our close environment...så sprids detta helande som ringar på vattnet...

thus spreading this healing like circles on the water...och när vi som står i  basen på pyramiden tar ett gemensamt beslut om att kliva åt sidan...

and when we, who stand at the base of the pyramid, make a common descicion to take astep to the side...rasar till slut hela pyramiden...

the whole pyramid will fall...Jag är ingen vän av konspirationsteorier och propaganda driven av rädsla...

I'm not a friend of conspiracy theories or propaganda driven by fear...


men det finns vissa saker som vi måste få upp ögonen på...

but we have to open our eyes to see certain tings...Så vi kan skydda och bevara vår egen miljö och  friheten till att tänka själv och agera...

So we can protect and maintain our own environment and the freedom to think and act... för hur som helst råkar vi ha vi den stora fördelen...

anyway we happen to have the great advantage...

 
med att vara 99 % .....

of being the 99 %.....May the Force be with you!....

Se  filmen "Thrive-What on Earth will it take!" Dela med till dina vänner...

Watch the film "Thrive-What on Earth will it take!" Share with your friends...
Kom i håg att förändring är möjlig...med kärlek. Vi ses!

Remember that change is possible...with Love. I'll see ya!To watch directly on Youtube go to :
http://www.youtube.com/watch?v=9eRooYZJL-E

All photos from various photographers on the Internet.fredag 4 november 2011

Minneshelg / Weekend of memories


Allhelgona Helg..tända ljus...

All Saints Day weekend...candle lights...minnas de som inte finns bland oss längre...Morföräldrar, farföräldrar, släktingar, vänner....


remember those who are not with us anymore...Grand parents, relatives, friends...och så de älskade djuren...Leon saknar sin Frasse Basse kompis! Fina rödvita Rasmus är tillsammans med Robin på andra sidan regnbågsbron...

and of course the lovable pets...Leon misses his friend Rasmus!  Beautiful Red /white Rasmus is together with Robin on the other side of the rainbow bridge...


Ha en trevlig minnesfylld helg! Vi ses!

Have a lovlely memorable weekend! I'll see you!