fredag 21 december 2012

En ny tid / A new Era....


Vi överlevde den 21:a ....fast om man känner till Mayakalendern och deras visdom så har det aldrig varit tal om jordens undergång. ...

We survived the 21'st of December...but if you're familiar with the Mayan Calendar and their wisdom it has never been about the end of the world....En lång tidscykel av mörker , linjärt tidstänkande , egocentriskt leverne är till ända...

A long cycle of time has ended ...a cycle of darkness, linear time thinking, egoistic way of life...has come to an end...
Vi har påbörjat en ny tidsålder där vårt tänkande förändras så sakteliga till ett ökat medvetande om vårt kollektiva ansvar för allt levande på jorden...

We have started a new era of time where we will slowly change our thinking towards a more expanded awarness of our collective responsibility for all life on earth....och det är ju alldeles fantastiskt bra!...Det enda är att man vill att det ska gå fortare...att alla "vaknar upp" och ser sambanden : MINA handlingar påverkar ALLT annat liv på jorden....

This is incredibly good!...The only thing is that one wishes things would move more rapidly...that everyone will "Wake up" and realize how everything is connected....MY actions affects EVERY other form of life on earth...


Allt för länge har vi trott att vi är offer för ...systemet...eliten...DOM ANDRA...

For too long we have thought that we are victims of...the systems...the Elite...THEM ... 


det är inte sant...ALLT börjar hos oss själva...

That is not true...Everything starts within ourselves...


så det är dags att ta kontrollen över våra egna liv...se till att leva lyckligt, informera dig, lita på din egen intuition, ändra ditt eget liv så det är i harmoni med naturen och Moder Jord, rensa skafferiet från GMO produkter, halv och helfabrikat, köp närodlat, ekologiskt, odla själv,...efterfråga miljövänliga produkter...

so it's time to take the control over your own life...live happily, inform yourself, trust your own intuition, change your own life so that it is in harmony with Nature and Mother Earth, clean out your Pantry from GMO products, whole and half ready made foods, by local and organic, grow your own food...start asking for environmental freindly products at your store....


Lev Livet Från Hjärtat!....
ty konsumentmakten är vår i himmelen som på jorden..i evighet AMEN!

Live Your Life From The Heart!...
For ours is the Consumer kingdom,and the Consumer power,  for ever and ever.
AMEN!

Ha det skönt i julbrådskan...köp medvetet! Vi ses!

Have a lovely day these stressful days before Christmas...buy consciously! I'll see you later!Inga kommentarer: