fredag 2 januari 2009

Ny Saga! / New Fairytale!

Prolog / Prologue

När jag vandrade i ner mot sjön i ett frostigt landskap häromdagen blev jag så betagen av alla vackra färger och gnistrande iskristaller att inspirationen till en ny liten saga tog fart. Den handlar om en liten speciell flicka och om det som är drivkraften i oss alla...kärleken! Detta är bara en enkel liten saga utan att aspirera på att vara något stort författarverk! Jag gör som förut: skriver en bit i taget utan att veta slutet...en effekt av att vara småbarns förälder tror jag. Det finns ingen tid att skriva klart allt från början! Men desto mer spännande kan det bli!

Ber om ursäkt för översättningen eftersom jag inte är en litterär översättare. Jag har beslutat att hålla samman kapitlen på varje språk så det blir lättare att läsa. Så varsågod skrolla ner, förströ dig en liten stund och dröm dig bort...

When I took a walk down to the lake the other day I was so captured by the enchanting frosty landscape with it´s breathtaking colours and glimmering ice crystals that my head was full of inspiration for a new little fairytale. It´s about a special little girl and the power that drives us all...love! This is just a simple story, not claiming to be a writers masterpiece! I will do as before: write a little chapter at the time not knowing the end of it all!...an effect of being a mother with small children I suppose... there is never enought time to write all of it at one time! But it might get moore interesting this way!

I appologize for the translation as I´m not a litterary translator. I have decided to separate the whole chapters by language to make it easier for You to read. So scroll down please ,enjoy and dream away for a little moment...Kapitel 1/


Hur det hela började


Långt , långt borta i ett fjärran land för länge sedan såg en liten flicka dagens ljus en kylig vårmorgon. Om hon hade fått veta vilket rabalder hennes tillkomst skapade hade hon förmodligen valt att födas någon annanstans. Nu är det ju inte något som man kan styra över så därför gjorde hon sin dramatiska entré i denna arla morgonstund medan dimman sakta lättade i skogsbrynet.

Flickans mor, Louisa, var en mycket ung kvinna av kunglig härkomst som oturligt nog förälskat sig i vacker ung man av folket. Detta sågs inte med blida ögon av hennes stränge styvfar. Han hade redan utsett en passande make, en äldre man med stora rikedomar och eget fustendöme. Styvfadern såg detta som en utsökt lösning eftersom det började sina i hans egen kassa. Om Louisas mor hade levt kanske historien hade tett sig annorlunda, vem vet?

Louisa försökte förtvivlat länge dölja sin graviditet och lyckades så långt att hennes styvfar insåg att det var försent. Förgrymmad sände han bort sin styvdotter till en avlägsen plats i landet nära de stora skogarna där vittror, älvor och trollpack bodde. Där fick hon vara ifred för nyfikna blickar och elaka tungor och samtidigt som hon blev väl omhändertagen av en bondkvinna i byn. Styvfadern ursäktade hennes frånvaro för den tilltänkte maken med att hon fick utbildning i konsten att bli god hustru. Fadern till barnet förvisades för evigt ur landet.

Månaderna gick och Louisa sörjde sin kärlek samtidigt som hon kände livet växa inom sig. Med varje spark och rörelse blev detta ofödda barn henne mer kärt för varje dag som gick. Samtidigt kände hon en förfäran inför den kommande nedkomsten för hon förstod att hennes styvfar aldrig skulle tillåta henne att behålla barnet.

Det var kanske av den anledningen som barnets nedkomst blev så dramatisk. Både mor och barn blev svårt medtagna. Så mycket att bondkvinnan övertygade Louisas styvfar om att låta dottern få behålla barnet en tid tills de bägge tillfrisknat. Så blev det.

Två månader gick och både Louisa och barnet var nu utom all fara. Men så kom den hemska dagen då den stränge styvfadern befallde att styvdottern skulle återbördas hem för att gifta sig med den tilltänkte äldre mannen. Tre män kom instormandes till byn med häst och vagn. Det krävdes två män för att hålla i Louisa medan den tredje tog barnet och red ut från byn in i den djupa skogen. Ännu vittna väggarna i huset om Louisas förtvivlan över att mista sitt barn. Hon hade förstått vad som komma skulle och i hemlighet försett barnet med en guldmedaljong med inskriptionen ”Till Siri min älskade dotter”. Inuti lade hon en lock av sitt mahognyfärgade hår. Louisa, som nu var helt utom sig, fördes i vagnen hem till sin styvfar.

Sålunda började alltså livets stig för vår lilla flicka Siri. Ingen lysande början kan tyckas men allt har en mening sägs det.

Fortsättning följer!...Chapter 1/

How it all started


A long time ago in a country far, far away a little girl was born and saw her first light on a chilly morning in the spring. If she would have known what tremendous commotion her birth would create she would probably have chosen to be born somewhere else. Now because we are not the ones to decide about these things she made her dramatic entry into this world in the wee hours while the fog slowly diminished by the edge of the wood.

The little girls mother, Louisa, was a very young woman of royal blood who unfortunately fell in love with a beautiful young common man. This made her stepfather furious. He had already decided for her to marry an older man of great wealth and with a principality of his own. The stepfather thought of this as a clever solution knowing that his own fortune was beginning to run dry. If Louisas mother would have been alive the story might have come out differently, who knows?

Louisa tried desperately to hide her pregnancy and succeeded so well that when her stepfather realized what was going on it was already to late. Enraged he sent Louisa far away in the country to a place near the big forrests populated by trolls, fairies and witches. There she could be alone far away from curious eyes, mean and judging tongues. She was well looked after by a peasant woman in the village. The stepfather excused his daughters absence to the future husband with a lie that she was being educated to be a good wife. Louisas lover and father to the child was deported from the country for life.

The monts went by and Louisa mourned her great love, feeling the life growing inside her. As days went by every kick and movement made her moore and moore devoted to her unborn child. At the same time she felt horror with the upcoming birth at hand knowing that her stepfather never would allow her to keep the baby.

Perhaps it was this knowledge that made the birth so dramatic. Both mother and child were deeply exhausted with a critical condition. The situation was so severe that the peasant woman convinced Louisas stepfather that she was to keep the daughter for a while in order to get well. And so it was decided.

Two months went by and both Louisa and the child recovered well. But eventually the awful day arrived when Louisas strict stepfather commanded that his stepdaughter would return home to be married to the eldery man. Three men stormed the village with horse and carriage. It took two men to hold Louisa while the third man rode away from the village into the deep forrest with the child. Even today You can hear the walls bear witness of the desperation Louisa felt when she lost her baby. She had understood what eventually was going to happen and in secret provided the child with a golden locket with the inscription “To Siri my beloved daughter”. Inside the locket she put a lock of her own mahogany coloured hair. Louisa, now completely beside herself, was tranported home in the carriage to her stepfather.

Thus the path of life started for our little girl Siri. Not a brilliant start one might think but I believe it is said that there is a meaning with everything in life.

To be continued!...Låt mig gärna veta vad du tycker! Vill du höra fortsättningen?...I så fall är du mer än välkommen tillbaka!

Please let me know what You think! Do You want to read the next chapter?...In that case You´re moore than welcome back!
Creditlist: All text copyright Liisa at Ottilias Veranda. The coverpicture is a digital collage made by Liisa with a background image from DCWV "The once upon a time stack". The mother and child image is from the internet ,unknown photographer.

2 kommentarer:

Anonym sa...

yes please!!!....I have also written a childrens story which has been rejected many times but hopefully one day it will find a way out there!! xx

Annie - Annalunda sa...

Såklart jag vill läsa fortsättningen Liisa! Ett fortsatt gott och härligt nytt år önskar jag dig!

Kram Annie